Jaką ścieżkę edukacji obrać?

Jaką ścieżkę edukacji obrać?


Od kilku lat w Polsce obowiązuje boloński system edukacji co oznacza, że studia wyższe zostały podzielone na trzy etapy. Pierwszy poziom to studia licencjackie, trwające 3 lata bądź studia inżynierskie (7 semestrów czyli 3,5 roku). W zależności od tego jaki kierunek studiów wybierzesz – techniczny czy humanistyczny – takim cyklem kształcenia zostaniesz objęty. W przypadku studiów technicznych zwykle pierwszy etap kształcenia to studia inżynierskie, które wieńczy złożenie pracy inżynierskiej.

Prace inżynierskie są przepustką do kontynuacji studiów na wyższych studiach magisterskich. Podobnie jest w przypadku pracy licencjackiej. Złożenie pracy magisterskiej oraz egzaminu, a także dobre wyniki w trakcie studiów są przepustką do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia czyli studiach doktoranckich. Czy uzyskując tytuł inżyniera warto podejmować dalsze kształcenie czy lepiej podjąć pracę zarobkową? Wszystko zleży od tego jaką ścieżkę edukacji i kariery zawodowej obierzesz. Możesz wybrać pracę w zawodzie – w wielu przypadkach studia inżynierskie dają wystarczające uprawnienia – i zdobyć cenne doświadczenie.

A następnie podjąć studia, które pozwolą Ci pojąć kształcenie w konkretnej dziedzinie i uzyskać specjalistyczne kwalifikacje. Możesz zachować ciągłość kształcenia i zaraz po studiach licencjackich, kontynuować naukę na studiach magisterskich. Co jest bardziej cenione przez pracodawców? Na pewno praktyczne umiejętności, które możesz zdobyć rozpoczynając pracę w zawodzie. Ale w większości przypadków wymagane jest ukończenie chociażby studiów inżynierskich, które dają kandydatowi uprawnienia i minimalną wiedzę z wymagane zakresu.

Reasumując, jeśli wybierasz się na techniczne studia inżynierskie, warto już w ich trakcie bądź po ich ukończeniu, podjąć pracę, która umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Praca pozwoli Ci rozeznać się., jakich umiejętności bądź wiedzy z jakiego zakresu Ci brakuje. To doświadczenie pozwoli Ci lepiej wybrać dalszą ścieżkę kształcenia pod kątem zawodowego rozwoju.